Davor Slobodanovich Vuyachich

Civilizația occidentală, fără îndoială, se află în stare de degradare spirituală, morală, ideologică și culturală generală. Nu cu mult timp în urmă, ceea ce am numit „Vest” a fost cea mai prosperă civilizație din toate epocile. Astăzi, civilizația occidentală poate fi definită ca un spațiu geopolitic și cultural care este absolut dominat de Statele Unite – sau, mai precis, corupt, complet înstrăinat chiar și de cetățenii națiunilor proprii,este dominat în afaceri,controlat de o elită financiară și politică, frecvent denumită deep state. Aliații subjugați americani, partenerii străini și alte state care sunt în mare parte împotriva propriei voințe, puternic influențate de Statele Unite, nu au suficientă rezistență în faţa numărului tot mai mare de dictate, presiuni și extorsiune din partea Statelor Unite. Interesele elitei americane și cele ale națiunilor subordonate acestora sunt foarte diferite și destul de des, diametral opuse. Nu numai acest lucru este evident, dar şi interesele cetățenilor americani înșiși contrastează cu interesele statului profund american. Tradițiile democratice americane au fost cândva un exemplu strălucitor pentru restul umanității. Astăzi, însă, democrația americană este redusă la nivelul spectacolelor media – un spectacol plin de farmec și amețitor lipsit de esență. Aproape imperceptibil, democrația americană a devenit ostatică intereselor câtorva și nu mai servește Poporului și, ca urmare, toate segmentele americane, precum și societățile națiunilor care sunt controlate de facto de la Washington, sunt deformate. Acest proces se desfășoară de zeci de ani, dar în ultimii ani a fost accelerat. Viteza cu care nu numai americanii, dar și toate celelalte societăți occidentale trec dincolo de limitele umanităţii, este profund deranjantă.

Motivul acestor schimbări dramatice care duc la prăbușirea spirituală și ideologică, şi căruia i se opune un număr tot mai mic de națiuni, este esențial simplu. Cercurile de afaceri occidentale, în primul rând cele din Statele Unite, țin ferm în mâinile lor, cea mai mare parte a resurselor materiale și financiare globale, și proporțional cu puterea pe care o au, domină toate celelalte aspecte ale vieții sociale. Elitele de afaceri formează societăți și națiuni occidentale exclusiv în conformitate cu propriile interese pe termen scurt și pe termen lung, al căror obiectiv final este acela de a obține profit și de a elimina concurența. Profitul cu orice preț și corupția infinită sunt în centrul acestei religii seculare noi. Este din ce în ce mai puțin important în ce mod va fi obținut profitul și care vor fi consecințele. Planeta pe care trăim, flora și fauna, aerul, râurile, lacurile, marea – tot ceea ce natura ne-a oferit pentru utilizare, sunt exploatate, poluate și distruse fără nicio responsabilitate. În aceste sisteme, o ființă umană însăși este lipsită de orice dimensiune spirituală și intelectuală și este redusă la un set de parametri numerici, care sunt doar o parte din ecuațiile matematice financiare complexe care definesc persoana doar ca un angajat-consumator ale cărui nevoi sunt pur materiale și a cărui exploatare aduce profit. Acest tip de dezumanizare a societății pe termen scurt oferă un anumit progres material pentru cei care organizează societățile occidentale, dar  cu preţul morții spirituale și intelectuale. Erodarea mediului natural de care depinde însăși supraviețuirea umanității. Cu toate acestea, istoria ne amintește că prăbușirea morală și spirituală a civilizației duce inevitabil la slăbirea internă și la conflicte și, în final, la un colaps material și militar complet.

Noua Ordine Mondială, liberală, dogmatică, birocratică și, mai ales, totalitară, a încetat de mult să fie doar o parte din teoriile conspirației. Se află aici în fața noastră, în viață, în ascensiune și izbucnire, mai mult decât evident în monstruozitatea demagogică și lipsită de suflet.

Creatorii și gardienii săi nu se interesează deloc de factorii care nu pot fi exprimați și descriși matematic și care, la prima vedere, nu aduc niciun câștig financiar: fericirea umană, spiritualitatea, securitatea și pacea nu își găsesc locul în ecuațiile financiare nici măcar când pot fi aduse direct în legătură cu profitul. Oamenii împliniți spiritual, care și-au stabilit propriile familii, care se simt protejaţi de divinitate și mulțumiți, sunt cu siguranță ființe productive și creative de a căror fericire beneficiază societatea în ansamblu. Din păcate, calculul creatorilor noii lumi, liberale și totalitare este superficial și fără milă. Fiecare angajat-consumator devine marfă abundentă pe planeta supraaglomerată. Prin urmare, costul global al forței de muncă poate scădea liber într-un ritm rapid, în același timp, drepturile de muncă revin lent la un nivel din trecutul îndepărtat. Astfel, civilizația occidentală devine încet-încet o lume care a uitat cel mai important patrimoniu istoric al umanității. Țările occidentale par să fi abandonat acele idealuri conform cărora societatea ar trebui să servească la realizarea omului ca ființă liberă și fericită. Civilizația occidentală caută acum doar slujitori ușor de înlocuit, care, datorită progresului tehnic și complexității sistemelor juridice, nu au practic nicio șansă de a obține vreodată o libertate reală și eliberarea de capcana în care se află deja.

Pentru a controla cu succes indivizii, anumite comunități de oameni și pentru a completa opinia publică, este necesar, în primul rând, să modelăm tendințele predominante ale vieții culturale pe termen lung.Aşa planifică păpuşarii. Cvasi-cultura rezultată devine un puternic instrument de propagandă politică și subjugare psihologică a oamenilor. Bazată în mare parte pe simplu hedonism, care promovează egoismul și lipsa oricărui simț al responsabilității, cultura pop modernă este lipsită de orice spiritualitate, profunzime filosofică sau revoltă autentică care a existat în mișcări culturale anterioare apărute spontan. Mesajul esențial pe care încearcă să-l transmită cultura pop modernă este nevoia de a accepta sistemul așa cum este și o abandonare permanentă a oricăror gânduri în lupta pentru o lume mai bună, o căutare constantă a plăcerii ca înlocuitor al unui drum spiritual, realizare intelectuală sau politică. Spre deosebire de formele autentice, originale și spontane ale expresiei culturale din mișcările ce au marcat epocile trecute, cultura pop modernă este un produs conceput pentru scopuri care, prin flatarea instinctelor primitive, cu falsă strălucire și glazură, are ca scop stăpânirea celor mai largi mase și, desigur, crearea în continuare de profit. Cultura pop distruge în mod deliberat vechea lume și creează o lume nouă, dar nu este o lume a prosperității, a oamenilor împliniți și fericiți, ci o formă de sclavie modernă, dezvoltată tehnologic, în care ființele umane sunt reduse la rolurile lucrătorilor și consumatorilor. și care sunt ei înșiși o marfă consumabilă. O astfel de „cultură” nu servește pentru iluminarea și creșterea indivizilor și a maselor, ci, dimpotrivă, la a-i păcăli și a-i idiotiza, pentru a-i manipula pe oameni cât mai ușor și pentru a deschide calea către economia, fizica și linia lor de exploatare.

Există alte două obstacole majore care trebuie distruse, acestea fiind familia și națiunea. Astfel, societățile occidentale atacă unul dintre cele mai sensibile aspecte ale existenței umane – relația dintre părinți și copii. Nu mai este suficientă îndoctrinarea și coruperea copiilor cu cultura pop, astfel încât aceștia să poată scăpa de autoritatea părinților lor cât mai curând posibil, căzând în capcana falselor promisiuni de libertate nestrămutată și o viață dulce fără responsabilitate. Pentru stăpânii emisferei occidentale, este de asemenea necesar să facă tinerii angajați și consumatori independenți cât mai curând posibil, astfel încât să poată lua împrumuturi de la bănci și să ajungă în sclavie într-un număr tot mai mare. Scopul este exploatarea tinerilor de la cea mai fragedă vârstă posibilă. Ambițiile și apetitul statelor occidentale au crescut și acum se plasează din ce în ce mai mult între părinți și copii ca autoritate supremă și arbitru. Dintr-o dată, statele acționează ca cineva care are grijă de copii mai mult decât de părinții lor, în timp ce, în realitate, intervenția statului este justificată doar în cazuri rare, extreme. Intenția liberalismului Noii Ordini Mondiale, de a distruge complet instituția familiei tradiționale este mai mult decât evidentă. Scopul este de a-l înlocui cu toate celelalte surogate necunoscute, nefirești și insulte ale familiei, în care copiii ar fi expuși complet influenței ideologice devastatoare a statelor neoliberale. Prin formarea copiilor, un monstru cu mișcare rapidă, a cărui dorință de a priva oamenii de drepturile lor reale, va putea pune bazele unui nou sistem de sclavi, care va fi mult mai crud decât cel cunoscut în istorie. Statele occidentale intenționează să educe generațiile viitoare în conformitate cu nevoile lor de muncă mai ieftină, fără educație,tineretul devenind mai ușor de manipulat. Din nou, profitul este ideea principală și singura religie și ideologie a occidentalilor influenți din umbrele adânci ale statelor lor. Înrobirea completă este posibilă numai dacă se creează o societate în care dogmele neoliberale oficiale nu trebuie puse la îndoială. Orice critică la adresa acestei societăți monstruoase, va fi reînnoită imediat prin sancțiuni severe, toate dialogurile și dezbaterile vor fi un lucru din trecut și fără ele democrația va fi complet moartă. Acest lucru se întâmplă deja acum. Scopul este de a crea generații care să trăiască într-o stare de uitare și ignoranță istorică colectivă, într-o orbire ideologică și spirituală, care ar avea ca rezultat crearea de ființe umane robotizate care ar fi folosite și respinse în același mod în care aruncăm și reciclăm învechite maşini. S-ar naște copiii care  ar fi complet in-conștienți de rădăcinile și originile lor, de rolul lor în societate și de drepturile lor reale și umane.

Odată scoşi din siguranța mediului familial natural, la fel ca în proiectul pe care l-au avut naziștii, copiii vor fi crescuți într-un spirit de ascultare orbă. Eliminarea familiei ar contribui și la implementarea proiectului de distrugere a națiunilor, a identităților lor lingvistice și culturale și, desigur, a statelor lor. Acest lucru ar permite ca noua ordine mondială, bestia fascistă ascunsă sub pielea de miel a libertăților false, a democrației și a drepturilor omului, să elimine în sfârșit fizic și, la scară globală, orice opoziție care se adună sub culorile și simbolurile lor naționale.

Vestul a depășit deja punctul culminant în puterea sa materială, politică și militară. Căderea morală, spirituală și ideologică anunță cu siguranță una mult mai dureroasă, în care un imperiu construit pe lăcomie și dogmatism va fi spart. Această prăbușire ar fi putut avea loc mult mai devreme dacă Occidentul continua să atace nemilos adversarii din ce în ce mai puternici pe scena geopolitică internațională – națiunile care nu doresc să renunțe la identitățile și libertățile lor doar pentru a servi drept sclavi ai noii ordini mondiale. Noua Ordine Mondială este un concasor al tuturor valorilor tradiționale și al tuturor realizărilor spirituale, culturale și ideologice ale umanității și, prin urmare, este datoria morală a fiecărui individ de a lupta împotriva ei cu rațiunea, umanismul, puterea spirituală și prin acțiuni concrete – nonviolent, dacă este posibil.

 

 

 

Comentează!

avatar
  Abonează-te  
Notifică dupa